Publications

A list of publications referring to or by Ara K. Manoogian, Armenia & Artsakh representative of Shahan Natalie Family Foundation, fellow member of Policy Forum Armenia, creator of www.TheTruthMustBeTold.com. The most recent items appear first:

 

2011 (Oct 13) «Ինչպես հիմնանորոգել արդեն հիմնանորոգված տուն-ինտերնատը», Արա Խ. Մանուկյան, Lragir.am (“How to Renovate Already Renovated Retirement Home” by Ara K. Manoogian, Lragir.am)

2011 (Oct 13) «Ինչպես հիմնանորոգել արդեն հիմնանորոգված տուն-ինտերնատը», Արա Խ. Մանուկյան, «Հրապարակ» օրաթերթ (“How to Renovate Already Renovated Retirement Home” by Ara K. Manoogian, Hraparak weekly)

2011 (Sep 19) “Government Plans Fresh Changes In Armenian Child Adoption Rules” by Emil Danielyan, Radio Free Europe/Radio Liberty

2011 (May 25) – Interview on Veratarts TV Show, at Armenian Media Group of America Studio, in Glendale, CA

2011 (Apr 27) – “U.S. Companies Paid Bribes to Take Away Armenian Kids” by Artur Papyan, Armenian Observer Blog

2011 (Apr 26) – “Integrity of Foreign Adoptions In Armenia Still In Question” by Emil Danielyan, Radio Free/Radio Liberty

2011 (Jul 8) – ««Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ծածկադմփոցը մերկացված է», Արա Խ. Մանուկյան, «Հրապարակ» օրաթերթ (“‘Hayastan’ All-Armenian Fund Cover-Up Foiled” by Ara K. Manoogian, Hraparak weekly)

2011 (Mar 22) – «Անե՞լ նվիրատվություն, թե չանել կամ Արա Խ. Մանուկեանի ցնցիչ յօդուածաշարքը՝ ուղեցոյց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մասին (Դ. եւ վերջին մաս)», Յարութիւն Կոպէլեան, «Նոր Յառաջ» երկշաբաթաթերթ, թիվ 194, էջ 5-6 (“To Donate Or Not to Donate? Or Ara K. Manoogian’s  Series of Scandalous Reports: a White Paper on “Hayastan” All-Armenian Fund, Part II,” Harutyun Gobelian, Nor Haratch biweeklyissue 194, p. 5-6)

2011 (Mar 19) – «Անե՞լ նվիրատվություն, թե չանել կամ Արա Խ. Մանուկեանի ցնցիչ յօդուածաշարքը՝ ուղեցոյց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մասին (Գ.)», Յարութիւն Կոպէլեան, «Նոր Յառաջ» երկշաբաթաթերթ, թիվ 193, էջ 5 (“To Donate Or Not to Donate? Or Ara K. Manoogian’s  Series of Scandalous Reports: a White Paper on “Hayastan” All-Armenian Fund, Part II,” Harutyun Gobelian, Nor Haratch biweeklyissue 193, p. 5)

2011 (Mar 17) – «Անե՞լ նվիրատվություն, թե չանել կամ Արա Խ. Մանուկեանի ցնցիչ յօդուածաշարքը՝ ուղեցոյց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մասին (Բ.)», Յարութիւն Կոպէլեան, «Նոր Յառաջ» երկշաբաթաթերթ, թիվ 192, էջ 6-7 (“To Donate Or Not to Donate? Or Ara K. Manoogian’s  Series of Scandalous Reports: a White Paper on “Hayastan” All-Armenian Fund, Part II,” Harutyun Gobelian, Nor Haratch biweekly, issue 192, p. 6-7)

2011 (Mar 15) – «Անե՞լ նվիրատվություն, թե չանել կամ Արա Խ. Մանուկեանի ցնցիչ յօդուածաշարքը՝ ուղեցոյց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մասին (Ա.)», Յարութիւն Կոպէլեան, «Նոր Յառաջ» երկշաբաթաթերթ, թիվ, 192, էջ 6-8 (“To Donate Or Not to Donate? Or Ara K. Manoogian’s  Series of Scandalous Reports: a White Paper on “Hayastan” All-Armenian Fund, Part I,” Harutyun Gobelian, Nor Haratch biweekly, issue 191, p. 6-8)

2011 (Mar 8) – «Սա արդեն Armleaks է: Խայտառակ ենք լինելու», Էդիկ Հովսեփյան, ArmWeeklyNews.am (“This is already Armleaks. Disgrace Awaits Us” by Edik Hovsepyan, ArmWeeklyNews.am)

2011 (Mar 8) – ««Հայաստան» հիմնադրամի գործադիր տնօրենը կմասնակցի Լոս Անջելեսում հեռարձակվելիք հեռուստաբանավեճին», «Նոյան Տապան» լրատվական-վերլուծական կենտրոն (“Ara Vardanyan, ‘Hayastan’ All-Armenian Fund Executive Director, to Participate in TV Debate in Los Angeles,” Noyan Tapan, news and analytic center)

2011 (Mar 8) – ««Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը կմասնակցի հեռուստաբանավեճի ուղիղ եթերում», PanArmenian.net

2011 (Mar 8) – ««Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի վերաբերյալ հեռուստաբանավեճը կլինի Լոս Անջելեսում», «Հրապարակ» օրաթերթ

2011 (Jan 6, Jan 6, Mar 1, Jun 23)- «Ողջ ճշմարտությունը «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մասին (ՄԱՍ 1-ԻՆ, ՄԱՍ 2-րդ, ՄԱՍ 3-րդ, ՄԱՍ 4-րդ)», Արա Խ. Մանուկյան, «Հրապարակ» օրաթերթ (“The Whole Truth About ‘Hayastan’ All-Armenian Fund (Part I, Part II, Part III, Part IV),” Ara K. Manoogian, Hraparak weekly)

2011 (Jan 3, Jan 16, Mar 1) – “To Donate Or Not to Donate? (Part IPart IIPart III),” Ara K. Manoogian, Keghart.com

2010 (Sep 30) – «Երբ Սեյրան Օհանյանը կանաչ ճանապարհ մաղթեց բանակային բռնությանը» Արա Խ. Մանուկյան , «Հրապարակ» օրաթերթ (in Armenian, “When Seyran Ohanian Gave Green Light to Violence in Army” by Ara K. Manoogian, Hraparak weekly)

2010 (Sep 30)- “Когда Сейран Оганян дал ‘зеленый свет’ насилию в армии” Ара Х. Манукян (in Russian, “When Seyran Ohanian Gave Green Light to Violence in Army” by Ara K. Manoogian), 7or.am

2010 (Jun 2) – “Be the Change,” an interview with Ara K. Manoogian on Raw Radio

2010 (May 3) – “Ted Bogosian Loyal To His Untruths About Monte Melkonian” by Ara K. Manoogian, Hetq Investigative Journalists

2010 (Apr 17) – “Ted Bogosian And His Untruths About Monte Melkonian” by Ara K. Manoogian, Hetq Investigative Journalists

2009(Jul 15) – “Armenian Police Claims Regarding Murdered American-Armenian Philanthropist Nazareth Berberian Groundless,” Hetq Investigative Journalists

2009 (June 28) – “Body of Slain American-Armenian Businessman Flown Back to Los Angeles; Further DNA Tests Scheduled,” Hetq Investigative Journalists

2009 (Jun 20) – “American DNA Tests Confirm Body is That of Nazaret Berberian,” Hetq Investigative Journalists

2005 (Mar 21) – “Desert Nights: An interview with Ara Manoogian” by Onnik Krikorian, Asbarez Daily

2005 (Mar 16) – “Desert Nights: Nobody knows the number of Armenian prostitutes in Arab countries” (9) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Investigative Journalists

2005 (Mar 16) – “Desert Nights: Nearly $9 million was transferred from Dubai to Armenia in2004” (8) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Mar 16) – “Desert Nights: The City of Temptation” (7) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Mar 16) – “Desert Nights: Dubai’s Charm is in its Women” (6) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Mar 9)- “Desert Nights: The Armenian network in the Dubai sex trade” (5) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Mar 2) – “Desert Nights: I suffer there in my country, I suffer here in Dubai” (4) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Mar 2) – “Desert Nights: They tricked me” (3) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Feb 23) – “Desert Nights: Armenians in the Dubai sex trade” (2) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2005 (Feb 16) – “Desert Nights” (1) by Edik Baghdasaryan and Ara K. Manoogian, Hetq Online

2003 (Sep 10) – “Ministers Vow To Tighten Rules For Foreign Adoptio” by Ruzanna Khachatryan, Radio Free Europe/Radio Liberty, Armenia

2003 (Jun 25) – “Armenia: Adoption Procedures Come Into Question” by Emil Danielyan, Radio Free Europe/Radio Liberty

2003 (Jun 23) – “Rights And Wrongs Of Child Adoption In Armenia” by Emil Danielyan, Radio Free Europe/Radio Liberty, Armenia

 


A brief list of links to websites related to our mission and projects or sharing concerns of the Shahan Natalie Family Foundation, Inc.:

Martuni or Bust!

The Truth Must Be Told

Anti-Human Trafficking Coalition Office For Armenia

Armenia Village Operation

Hetq, Magazine of Investigative Journalism

Americans For Artsakh

 

Comments are closed.